Zorginstelling verhuizen

De menselijke component speelt een extra grote rol bij het verhuizen van een zorginstelling. Met name de belangen en het welbevinden van de patiënten of bewoners vragen om grote zorgvuldigheid. Erkende Project Verhuizers hebben een helder beeld van de vele logistieke bewegingen waar een geslaagde zorgverhuizing uit bestaat. Dit inclusief al de verschillende categorieën van randvoorwaarden waaraan de uitvoering moet voldoen.

Operatie geslaagd: verhuizing compleet

Vaak is het tijdslot bij een zorgverhuizing relatief beperkt ten opzichte van alles wat er in het draaiboek staat. Er kunnen bijzonderheden zijn zoals een ontzorgservice, een warm welkom voor de betrokkenen of extra maatregelen in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit en veel meer vraagt om een verhuizer die er met man en macht in kan gaan. De Erkende Project Verhuizer garandeert u een stevig projectteam dat goed zicht heeft op de voorbereiding en de uitvoering door ervaren en prudente krachten.