Op dit moment verhuis
ik ons kantoor.
Op dit moment verhuis
ik ons bedrijf.
Op dit moment verhuis
ik ons museum.
Op dit moment verhuis
ik ons laboratorium.

Verhuizing onderwijsinstelling

Bij de verhuizing van een onderwijsinstelling komen als het ware verschillende verhuizingen bij elkaar. Naast de reguliere verhuizing (denk aan schoolmeubilair, bibliotheken, mediatheken) speelt er ook de ICT-verhuizing en –afhankelijk van het type onderwijs– de inhoud van praktijklokalen. Voor al deze zaken hebben wij de geëigende verpakkingsmaterialen en vervoermiddelen.

In één vloeiende beweging

De meeste verhuisplanningen gaan uit van een periode zonder lesuren. Dat hoeft niet per se een schoolvakantie te zijn. Een lang weekend volstaat ook om de complete inventaris in één vloeiend proces op de gewenste bestemming te brengen. Wat in gebruik blijft, gaat naar de nieuwe onderwijslocatie. Meubilair, apparatuur of opslagmateriaal waarvan u afscheid wilt nemen, gaan naar een andere bestemming van uw keuze.

Hermontage en cable management

Een verhuizing is pas compleet als alles op orde is en strak functioneert. Onze handymannen zorgen voor professionele hermontage (stellingen, racks, kasten) en inrichting. Kabels bij de ICT-plekken worden geordend, met alle voordelen van dien: rustige uitstraling, makkelijker schoonmaken en onderhoud.