Op dit moment verhuis
ik ons kantoor.
Op dit moment verhuis
ik ons bedrijf.
Op dit moment verhuis
ik ons museum.
Op dit moment verhuis
ik ons laboratorium.

Privacybeleid

Via dit privacybeleid informeert de Organisatie voor Erkende Verhuizers u over de wijze waarop binnen de organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. De Organisatie voor Erkende Verhuizers, Bredewater 26 in Zoetermeer, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De Organisatie voor Erkende Verhuizers respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de AVG stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

De Organisatie voor Erkende Verhuizers verwerkt de persoonsgegevens die we van u ontvangen bij de aanvraag van informatie of verhuisoffertes of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam en overige contactgegevens, uw feedback over uitgevoerde verhuizingen en overige informatie die u aan ons verstrekt.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

De Organisatie voor Erkende Verhuizers gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • de registratie en administratieve afhandeling van feedback over verhuizingen;
  • verstrekking aan u van de juiste door u gevraagde informatie;
  • om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening en die van de bij ons aangesloten bedrijven kunnen verbeteren;
  • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
  • om te voldoen aan op de Organisatie voor Erkende Verhuizers rustende wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. De Organisatie voor Erkende Verhuizers zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan de Organisatie voor Erkende Verhuizers of indien de Organisatie voor Erkende Verhuizers daartoe wettelijk verplicht is.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit. U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

Marketing

Facebook

Doel: De Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op Facebook getoond kunnen worden. Eigenschap: De cookie komt van Facebook en wordt 1 jaar bewaard. Delen: Facebook deelt geen informatie met derden. Bekijk het Facebook Privacy Statement.

Google Analytics

Doel: De Google Analytics-cookie houdt bij hoe een gebruiker de website gebruikt. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om rapporten op te stellen voor de Organisatie voor Erkende Verhuizers met betrekking tot internetgebruik. Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd. Delen: Google deelt geen anonieme data met derden (excl. derden die informatie namens Google verwerken). Bekijk het Google Privacy Statement.

Google AdWords – Google Dynamics Remarketing

Doel: De Google AdWords-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante en persoonlijke advertenties op externe websites getoond kunnen worden. Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd. Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Bekijk het Google Privacy Statement.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. De Organisatie voor Erkende Verhuizers bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. De Organisatie voor Erkende Verhuizers mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een gespecificeerd verzoek tot de Organisatie voor Erkende Verhuizers richten door een e-mail te sturen naar info@erkendeverhuizers.nl, onder vermelding van uw naam en adres. De Organisatie voor Erkende Verhuizers zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal de Organisatie voor Erkende Verhuizers de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen

De Organisatie voor Erkende Verhuizers kan dit privacybeleid wijzigen. We raden dan ook aan dit privacybeleid regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Dit privacybeleid is voor het laatst geactualiseerd op 23 mei 2018.

Disclaimer

Deze website is ontwikkeld in opdracht van vakafdeling Erkende Projectverhuizers van (branche) Organisatie voor Erkende Verhuizers (OEV) in Zoetermeer. Hoewel bij het ontwikkelen van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is en/of niet meer juist is. De OEV is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite. Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover de OEV dus geen controle heeft. De OEV draagt daarmee ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie.

Alle rechten voorbehouden ten aanzien van alle informatie op deze website. De informatie die via deze website beschikbaar is, is naar haar aard en inhoud in het bijzonder niet geschikt om onderdeel te zijn van een advies of conformiteitsverklaring. Dit is dan ook niet toegestaan. Uitsluitend door OEV geautoriseerde Certificerende Instellingen zijn gerechtigd tot het uitvoeren van een toetsing tegen het EPV schema en het afgeven van een hierop gebaseerde rapportage (een en ander op de wijze zoals door de OEV voorgeschreven).