Op dit moment verhuis
ik ons kantoor.
Op dit moment verhuis
ik ons bedrijf.
Op dit moment verhuis
ik ons museum.
Op dit moment verhuis
ik ons laboratorium.

“Op basis van partnership toegevoegde waarde creëren”

Directeur Henk van de Weitgraven van UWV Facilitair Bedrijf versterkt Codekamer Verhuizen.

Sinds kort versterkt Henk van de Weitgraven de Codekamer Verhuizen aan opdrachtgeverskant. Met 18.000 medewerkers en tientallen vestigingen is er voor zijn UWV facilitair Bedrijf altijd wel wat te verhuizen. Voor UWV staat partnership hierbij voorop, niet alleen voor de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer, maar ook voor de alle medewerkers die in de verhuisbranche werken en recht hebben op eerlijk, veilig en gezond werk.

Wat heb jij met verhuizen?
Henk van de Weitgraven:“Verhuizen heeft een relatie met mijn positie bij UWV en wel op twee manieren. Als eerste bij mijn start bij UWV. Het UWV is in 2002 ontstaan uit een fusie van bedrijfsverenigingen en voor mij was die fusie aanleiding om bij UWV te gaan werken. Dit ging gepaard met een verhuizing uit de Randstad waar ik toen met mijn partner en drie kinderen woonde.

Waarom?
Wij vonden de Randstad te druk worden en ik kreeg de mogelijkheid om bij de start van UWV als regiomanager aan de slag te gaan in het Oosten van Nederland. Kortom, ik verruilde mijn baan als interimmanager voor een job bij UWV en we zijn verhuisd.

Deed je dat zelf?
“Nee, gelukkig had ik toen al de voordelen van een verhuisbedrijf ontdekt, want zo’n verhuizing met gezin en alles wat daarbij hoort is echt wel een klus.”

Wat was de andere link?
“In de jaren bij UWV heb ik verschillende management en directiefuncties vervuld en inmiddels ben ik directeur Facilitair Bedrijf van UWV. Bij deze verantwoordelijkheid hoort niet alleen huisvesting en facilitaire diensten, maar ook Inkoop en Documentaire Informatie Voorziening (fysiek en digitaal archief) van UWV. In deze positie heb ik uiteraard ook te maken met verhuizen. Het gaat dan om de projectverhuizingen die we regelmatig uitvoeren op en tussen onze kantoren. UWV heeft ongeveer 350.000 m2 kantoorruimte, verspreid over ruim 60 locaties. Daar is natuurlijk altijd wel sprake van verhuizingen.”

En toen kwam Covid-19
“Dat de huidige situatie met Covid-19 een enorme impact heeft op UWV en daarmee ook op het Facilitair Bedrijf is duidelijk. UWV heeft in korte tijd maatregelen moeten uitvoeren in het kader van de ondersteuningspakketten voor ondernemers en bedrijven (NOW en TOFA-regelingen) en daarnaast moest nagenoeg de gehele organisatie gaan thuiswerken.

Lukt dat een beetje?
“Gelukkig hadden we de afgelopen jaren al de nodige voorzieningen getroffen (o.a. laptops voor mobiel werken), maar we waren niet voorbereid op de omvang die plotseling aan de orde was. Van gemiddeld 2.000 medewerkers die wel eens thuiswerkte naar 18.000 medewerkers die tegelijkertijd vanuit huis hun werk moesten doen. Daarnaast was de aanpassing van de kantoren (plexiglas, bewegwijzering, schoonmaak, etc.) een enorme klus die we in korte tijd moesten uitvoeren. Samen met ICT heeft het Facilitair Bedrijf dit succesvol opgepakt.”

“Kijkend naar de toekomst verwachten we bij UWV dat we niet meer gaan terugkeren naar de manier van werken zoals we dat gewend waren”

Wat voor lange termijneffect verwacht jij van Covid-19 voor jouw werkterrein?
“Kijkend naar de toekomst verwachten we bij UWV dat we niet meer gaan terugkeren naar de manier van werken zoals we dat gewend waren. We verkennen het ‘hybride’ werken, wat betekent dat medewerkers deels op kantoor en deels thuis zullen werken. Kantoren zullen meer en meer een ontmoetingsfunctie krijgen waarbij moderne vergaderfaciliteiten een plaats krijgen. Hoe dit precies gaat verlopen is nog niet duidelijk. Het omvormen van het kantorenbestand en inrichting is gezien de omvang van UWV een proces van jaren.”

In deze bijzondere context heeft UWV ook duurzaamheidsambities?
“Twee perspectieven wil ik in het bijzonder noemen. In de eerste plaats heeft UWV de ambitie om participatie en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te bevorderen. We doen dit zelf met een plan om vanaf 2021 500 medewerkers uit de banenafspraak in dienst te hebben. Bij het facilitair bedrijf dragen we sterk bij aan deze ambitie, waarbij we nu al bijna 50 collega’s hebben die onder de banenafspraak vallen. Ten tweede heeft UWV de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Ook hier speelt het Facilitair Bedrijf een rol, want energie en gebouwen zijn belangrijk. We hebben een roadmap klimaatneutraliteit opgesteld, waarbij we via de lijn verminderen – vergroenen – compenseren ons doel willen bereiken. Naast de landelijke aanpak nemen we ook deel aan regionale of lokale initiatieven zoals bijvoorbeeld Circular Office van de Economic Board Utrecht.”

Wat betekent dit voor jullie inkoopstrategie?
“Inkoop werkt vanuit de strategie MVOI (Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen), waarbij inkoop toegevoegde waarde biedt voor businessvraagstukken, maar ook voor Mens, Milieu en Maatschappij. UWV kiest ervoor om, zeker bij omvangrijke en strategische producten en diensten, te werken vanuit partnership. Niet voor de laagste prijs, maar voor kwaliteit, een duurzame relatie en toegevoegde waarde.”

“Dat UWV een sterk pleitbezorger is van goed opdrachtgeverschap mag dan ook geen verrassing zijn”

Hoe werkt dat precies?
“UWV werkt volgens de EMVI-aanpak, de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Een aanpak waarin wordt gekeken naar de verhouding prijs en kwaliteit en waar ruimte is om aandacht en waardering te hebben voor onze duurzaamheidsambities. Zo werken we voor social return doelen bij aanbestedingen volgens de bouw-blokken-methode, waarin leveranciers zelf invloed en flexibiliteit hebben hoe ze 5 procent van de contractwaarde besteden aan arbeidsparticipatie, compensatieorders of sociale cohesieprojecten. Daarnaast denken we dat we door de Best Value Procurement aanpak leveranciers de kans geven om mee te denken in oplossingen. Minder voorschrijven en de kennis van de markt gebruiken. Dat UWV een sterk pleitbezorger is van goed opdrachtgeverschap mag dan ook geen verrassing zijn.”

Sinds kort versterk jij de gelederen in de Codekamer Verhuizen aan opdrachtgeverskant
“De verhuisbranche is een sector waar fysieke arbeid en competenties nog steeds van groot belang zijn. Persoonlijk vind ik dat diversiteit, arbeidsparticipatie daarbij nog onderwerpen zijn waar de sector kan versterken. Ook op het gebied van klimaat en circulariteit zijn zeker nog voordelen te behalen. Zoals ik al aangaf is partnership belangrijk om toegevoegde waarde te creëren in een win-win-situatie. Dat geldt naar mijn mening niet alleen voor de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer, maar ook voor de alle medewerkers die in de verhuisbranche werken en recht hebben op eerlijk, veilig en gezond werk. Bij het UWV Facilitair Bedrijf hebben we het motto ‘werken aan werkplezier’. Ik hoop dat ik door mijn deelname aan de Codekamer Erkende Verhuizers ook in deze sector kan bijdragen aan werkplezier en een duurzame toekomst.”

Geschreven door Anton Vis.