Op dit moment verhuis
ik ons kantoor.
Op dit moment verhuis
ik ons bedrijf.
Op dit moment verhuis
ik ons museum.
Op dit moment verhuis
ik ons laboratorium.

Marktdossier verhuisbranche

Voor inkopers van verhuisdiensten

Typering
Bij de inkoop van zakelijke verhuisdiensten gaat het in veel gevallen om projectverhuizingen. Dit zijn complexe, risicovolle en/of omvangrijke (bijvoorbeeld reeksen) verhuizingen van kantoren, bedrijven en instellingen. Verhuizen valt volgens het CBS onder bedrijfstype transportdiensten, maar zou naar haar aard (het uitvoeren van logistieke en huishoudelijke taken en het klantcontact) gemakkelijk kunnen worden aangemerkt als een facilitaire dienst.

Verhuisdiensten

Onder verhuisdiensten vallen alle activiteiten, diensten en middelen gericht op het fysiek verplaatsen van een organisatorische eenheid en personen. Naast het overbrengen van goederen brengt zakelijk verhuizen ook allerhande andere diensten met zich mee, zoals: adviesdiensten, nazorg (handyman), opslag, archivering, arthandling, het digitaliseren van documenten, kantoorinrichting, afkoppelen en aansluiten van PC’s, werkplekergonomie, schoonmaak, conciërgediensten en afvalverwijdering. Deze activiteiten sluiten vaak aan op het dienstverlenend concept van de verhuisbedrijven.

Typering leveranciers

Verhuisbedrijven zijn qua omvang in te delen op basis van een drietal groepen:

  • Kleine verhuisbedrijven: omzet maximaal € 400.000, 2 verhuiswagens en 5 of minder personeelsleden.
  • Verhuisbedrijven met een gemiddelde grootte: omzet van € 400.000 tot € 750.000, 3 verhuiswagens en 5 tot 10 personeelsleden.
  • Grote verhuisbedrijven: omzet boven € 1.500.000, (veel) meer dan 4 verhuiswagens en (veel) meer dan 20 personeelsleden.

Verhuisbedrijven zijn qua wijze van deelname aan de markt in te delen in individuele verhuisbedrijven (het grootste deel) en bedrijven die onderdeel zijn van een samenwerkingsverband. Bij een samenwerkingsverband schrijft veelal het verkoopkantoor in op aanbestedingen en beheert deze ook het contract. De bij het verband aangesloten bedrijven verzorgen de uitvoering van de verhuisopdrachten. De grootste samenwerkingsverbanden zijn:

  • Top Movers
  • Mondial Movers
  • UTS
  • Euromovers

Lees verder op https://www.erkendeverhuizers.nl/marktdossier-verhuisbranche/