Op dit moment verhuis
ik ons kantoor.
Op dit moment verhuis
ik ons bedrijf.
Op dit moment verhuis
ik ons museum.
Op dit moment verhuis
ik ons laboratorium.

Facilitaire branches op zoek naar nieuwe koers

Effecten Covid-19 op schoonmaak, beveiliging, catering en verhuizen

Bron: vakblad Verhuizen, editie 7 september 2020, auteur: Anton Vis

Bedrijven uit de facilitaire branches schoonmaak, beveiliging, catering en verhuizen hebben een jas uitgedaan door COVID-19, al varieert de mate per (deel)sector. Een realiteit die bovendien naar verwachting langer gaat duren. Een onwelkome situatie die tot maatregelen dwingt, maar tegelijk ook kansen biedt (enkelen zijn intussen verzilverd) en prikkelt tot een zoektocht naar een nieuw evenwicht.

Voor Hans Topée, sprekend namens Facility Management Nederland, is het lastig om een goed beeld te schetsen van de impact van COVID-19 op de facilitaire sectoren. “Simpelweg omdat gegevens daarover op dit moment schaars voorhanden zijn. In het facilitaire domein doen de schoonmaak en beveiliging het relatief beter dan bedrijfscatering. Met name deze laatste wordt hard getroffen. Bij veel bedrijven zijn de kantoren immers nog gesloten en slechts mondjesmaat zijn er mensen op kantoor. De catering is daarom veelal teruggeschroefd naar een minimum.

Gelukkig lijkt er enige flexibiliteit te zijn aan de zijde van de opdrachtgevers en worden gesprekken gevoerd. Deze moeten leiden tot begrip en oplossingen, terwijl ook waarneembaar is dat opdrachtgevers naar de nabije toekomst op zoek zijn naar meer flexibiliteit en een flexibele schil (lees: ‘minder inzet’) bij dienstenleveranciers. Voor ondernemers is het alle ‘hens aan dek’ tot behoud. Grootschalige ontslagen zijn niet te voorkomen. Een onzekere situatie die psychisch veel vraagt van ondernemers en medewerkers.”

Verhuizen

Binnen de verhuisbranche ondervinden vooral de overzeese verhuizers, maar zeker ook projectverhuizers aanzienlijke gevolgen. Bedrijven die alleen projectverhuizingen uitvoeren, spraken in het mei-onderzoek van Panteia de verwachting uit van een omzetdaling van 16 procent dit jaar ten opzichte van 2019 (Verhuizen 2020-3, p.17). Bedrijven met een gediversifieerd dienstenpakket hebben minder last. Zo hebben inboedelverhuizingen binnen Nederland, in navolging van de florerende woningmarkt, nog steeds de wind in de zeilen.

Catering

Volgens voorzitter Kees van der Waaij van werkgeversorganisatie Veneca, waarvan de zeven leden met zo’n 7.500 cateringmedewerkers 3.000 locaties cateren, is de impact van de coronacrisis op de contractcatering groot: “Vanaf het begin van de intelligente lockdown op 16 maart jl. is het beleid van de overheid zo veel mogelijk gericht op thuiswerken en dat blijft nog tenminste het gehele jaar zo. Dit resulteerde in omzetverliezen in de eerste periode tot wel 70 procent. Het schommelt nu ongeveer rond de 50 procent, als we het hebben over contractcatering. De verwachting is dat de cateringsector structureel zal krimpen. Grote werkgevers denken na over de toekomst, dan gaat het om het afschalen van kantoorruimte en de mix van thuiswerken en op locatie, want de verwachting is dat het niveau van voor de crisis niet terugkomt. Bedrijfscatering in de zogenoemde vitale sectoren (zorg, ziekenhuizen, instellingen) loopt nog wel, maar de scholencatering is in de eerste helft van het jaar tot nul gereduceerd.Ook in de tweede helft wordt bij hogescholen en universiteiten, waar voornamelijk online wordt lesgegeven, geen of nauwelijks een opstart verwacht. Onze leden zijn bezig om hun sociaal plan met de bonden af te stemmen of zijn daar al mee klaar, met alles wat daarbij hoort: vrijwillige vertrekregelingen, van werk naar werk, ontslag en (om)scholing.”

Lees het hele artikel (PDF) hier verder: