Op dit moment verhuis
ik ons kantoor.
Op dit moment verhuis
ik ons bedrijf.
Op dit moment verhuis
ik ons museum.
Op dit moment verhuis
ik ons laboratorium.

Verhuizen met bedrijf: hoe offertes vergelijken?

Verhuizen met bedrijf: hoe offertes vergelijken?

Bij verhuisoffertes speelt vaak een appels-en perenprobleem. Uw organisatie verhuist nu eenmaal niet elk jaar. En dus is het lastig om een prijs/kwaliteit-gevoel te ontwikkelen waarmee u offertes reëel kunt vergelijken. Krijgen wij voor die laagste prijs wel evenveel? Betalen we bij die hoogste prijs niet voor overbodige zaken? En welke risico’s zien we misschien over het hoofd?

Gecertificeerd is hoog gewaardeerd

Eén ding is zeker, opdrachtgevers die kozen voor de Erkende Projectverhuizer (EPV) blijken daar achteraf geen spijt van te hebben. Via de onafhankelijke site Klanten Vertellen, waarderen zij het werk van de verhuizer met EPV-Certificaat met gemiddeld een 8,6.

Waar kiest u voor?

Het EPV-keurmerk gaat over alles wat nodig is om een zakelijk verhuistraject verstandig en kostenbesparend uit te voeren. Het keurmerk garandeert value for money. Denk aan pro-activiteit, service, verzekeringen, garanties en veiligheid. Het keurmerk heeft ook alles te maken met een manier van zaken doen: met respect voor mensen en milieu. Ook dat laatste aspect doet veel organisaties al met al voor een Erkende Projectverhuizer kiezen.

Voordelen Erkende Projectverhuizer

De inhoud van het EPV-certificaat vindt u hier. We nodigen u van harte uit om het te lezen. Maar we gaan er niet van uit, dat u dat ook werkelijk gaat doen. Waarschijnlijk leest u liever deze uitsplitsing van de kwaliteitseisen per categorie. De algehele relevantie van het keurmerk laat zich zo samenvatten: het EPV-certificaat helpt verhuisbedrijven bij het hoog houden van hun kwaliteitsstandaards. Deze staan in regelrecht verband met de pluspunten die beslissers vaak noemen:

• minimale verstoring van onze bedrijfsprocessen
• overzicht van het totale verhuisproces
• adequate analyse van risico’s op (gevolg)schade
• de begeleiding van het proces, alles zit strak in elkaar
• de uitvoerders zijn vaklui, mooi hoe ze alles aanpakken
• we worden ontzorgd, ik heb een duidelijk aanspreekpunt
• ze zijn integer, gaan netjes om met mijn spullen
• hun aanvullende dienstenpakket sluit goed aan

Wie toetst een verhuisbedrijf op EPV-waardigheid?

Niet de EPV-organisatie zelf. Een onafhankelijke certificerende instelling gaat na of een verhuizer (nog steeds) voldoet aan alle kwaliteitseisen, waaronder ook ISO 14001 en OHSAS 18001. In ons geval is de certificerende instelling: BSI (kijk op: www.bsigroup.com).