Op dit moment verhuis
ik ons kantoor.
Op dit moment verhuis
ik ons bedrijf.
Op dit moment verhuis
ik ons museum.
Op dit moment verhuis
ik ons laboratorium.

Optimaal verhuizen van uw onderneming

Do’s & Don’ts voor DGA’s en directeuren.

Uw bedrijf of organisatie gaat verhuizen. Als beslisser zoekt u een optimaal punt in de driehoek: kosten, tijd en risico. Wat besteed ik uit? Wat doe ik zelf? En hoe minimaliseer ik de risico’s van de verhuizing? Hier een aantal aanbevelingen en afraders voor een optimale verhuizing.

Bekijk uw belangen

Het primaire proces

Verhuizingen verstoren het primaire proces, hetgeen kosten oplevert op het vlak van productie-, service- of salescapaciteit. Elke aanpak die de duur van de verstoring beperkt, brengt de kosten van de verstoring omlaag. Het kort houden van de verstoringsduur beschouwt een Erkende Project Verhuizer als de kern van zijn vak. Daarom ligt er op de lijn zelf doen–uitbesteden altijd een omslagpunt, waarna het inschakelen van een projectverhuizer economisch het beste is.

Risicobeperking

Iets dergelijks geldt ook voor de inperking van het risico op (gevolg)schade. Projectverhuizers beschikken over getrainde mensen plus een breed arsenaal aan middelen. Deze gaan allerlei vormen van schade tegen: aan objecten, gebouwen en belangrijker nog aan de gezondheid van mensen. Een verschoven ruggenwervel is wel vaker het begin van andere ongewenste verschuivingen.

De werksfeer

Voor iedereen in de organisatie betekent verhuizen een nieuwe start en een afscheid van het oude. Dit geeft verwachtingen en spannin-gen. Een soepel verlopende verhuizing kan de positieve emoties versterken en de negatieve dempen. Een rommelige verhuizing kan daarentegen alles losmaken en versterken, waar u helemaal niet op zit te wachten.

Plan zoveel en zo vroeg u kan

Vrijblijvend een verhuizer erbij halen

Een Erkende Project Verhuizer weet alles over de ideale voor­ bereiding van een zakelijke verhuizing. Hoe eerder hij erbij gehaald wordt, hoe meer uw organisatie profiteert van die kennis. Dat kan al beginnen in de vrijblijvende offertefase.

Kennis aan elkaar knopen

De grootste opbrengst in efficiëntie wordt doorgaans bereikt door een vroegtijdige ontmoeting van een projectverhuizer met iemand die met een grote praktische kennis van het bedrijf, zoals bijvoor-beeld een facility manager. Laat de projectverhuizer langskomen op de oude locatie. Laat hem ook de nieuwe locatie bezoeken. De com-binatie van uitgebreide verhuiservaring en specifieke kennis van uw organisatie resulteert in een offerte waar u wijzer van wordt.

Gefaseerd verhuizen?

In één keer overgaan is vaak de manier om het reguliere bedrijfs-proces het minste te verstoren. Dit gezegd zijnde, kan gefaseerd verhuizen geboden of aantrekkelijker zijn:

  • zodat klanten doorlopend bediend kunnen worden
  • zodat er minder verhuisstromen elkaar kruisen
  • omdat fasering gepaard blijkt te gaan met lagere kosten Een gesprek met een projectverhuizer zal al gauw aan het licht brengen, waarmee uw belangen het meest gediend zijn.

Zwakke schakels zoeken

In een verhuizing kan een file-effect optreden. Als op de verhuis-dag de ene ICT-verantwoordelijke met vakantie is, de andere ziek en de derde nog in een vertraagde trein zit… dan wordt er geen computer afgekoppeld, gaan de bureaus niet weg, de verhuis-wagen ook niet, enz. Zoek de zwakke schakels en zorg voor een plan B. Een projectverhuizer heeft dit soort wens- en tegenslag-scenario’s voor u paraat. Vraag naar die kennis.

Zorg voor een taakverdeling

Betrokkenen partijen inventariseren

Bij een verhuizing zijn allerlei externe partijen betrokken, variërend van leveranciers en stoffeerders tot omwonenden en parkeerwach-ters. Laat iemand hun rol inventariseren en vastleggen, wanneer uw organisatie welk beroep op hen moet doen. En omgekeerd, wanneer zij bij u komen met een vraag of (dwingend) verzoek

Mondelinge afspraken medewerkers

Ook al zijn mensen van goede wil, ze moeten kunnen opzoeken en herlezen wat er is afgesproken over hun verhuistaak. Zorg daarom voor verhuisinstructies waarin staat wie, wat, wanneer doet. En af en toe ook nog hoe. Ga er niet van uit dat iedereen deze instructies uit zichzelf leest. Mondeling plus schriftelijk is de formule voor af-spraken die werken. Een speciale verhuisbijeenkomst is geen luxe.

Gedetailleerd draaiboek maken

De meeste tijd, kosten en zorgen bespaart u door te werken met een verhuisdraaiboek. Door het samenstellen daarvan krijgt men tijdig zicht op knelpunten in het proces. Voor iemand die niet dagelijks verhuist, is het maken van zo’n gedetailleerd draaiboek een flinke klus. Als het al mogelijk is om goed zicht te krijgen op alle gewenste en ongewenste scenario’s. Echter, wie samenwerkt met een projectverhuizer krijgt vrijwel automatisch de beschikking over een op maat gemaakt draaiboek.

Let op veiligheid en zorgplicht

Anti-diefstal maatregelen

Er zijn opportunisten die op uw verhuismoment gespitst zijn. Over-weeg extra bewaking van het gebouw als alles in handzame dozen zit. Personeel van een professionele projectverhuizer heeft altijd bedrijfskleding aan. Onbevoegden kunnen zich niet ongemerkt als verhuizer voordoen. Verhuist u met veel personeel? Dan is het te overwegen om speciale, per afdeling verschillend gekleurde verhuis-badges uit te reiken.

Krachtdemonstratie

U kent ze wel: medewerkers die een lastig object wel eventjes door een trapgat heen willen tillen. Toch is dit niet zo’n goed idee gezien de risico’s. Blessures (arbeidsuitval), schade aan het object, schade aan het pas geverfde trapgat… Leg verhuisproblemen neer bij een projectverhuizer.

De lift laten bekleden

Geen gek idee, een liftinterieur tijdelijk bekleden met hardboard. Dit zorgt ervoor dat hij geen verhuisbeschadigingen oploopt én dat het tempo van belading niet teruggebracht wordt, omdat men voorzichtig moet zijn. Ook een aanrader: een liftmonteur stand-by houden. Want ja, het gebeurt dat liften kuren krijgen net op de dag dat ze heel hard moeten werken.

Algemene tip: onderschat het niet

Tijdens verhuizingen zijn overlast of uitloop van de planning eerder regel dan uitzondering. Verhuiscoördinatoren zijn daarom regelmatig overspannen. Helemaal als zij de verhui-zing “even” naast de normale taken moeten doen. Ga daarom op zoek naar een Erkende Project Verhuizer. Die neemt de zorgen geheel, desgewenst gedeeltelijk uit handen. En u kunt weer fris doorgaan op de nieuwe locatie.