Op dit moment verhuis
ik ons kantoor.
Op dit moment verhuis
ik ons bedrijf.
Op dit moment verhuis
ik ons museum.
Op dit moment verhuis
ik ons laboratorium.

Proactief vertragingen voorkomen

“Wie haalt het in zijn hoofd om uitgerekend op de dag, dat wij verhuizen ineens deze brug te repareren? Nu moeten we omrijden en daar staat straks alles vast!!!” Ja, de wanhoop kan hoog oplaaien, als er iets onverwachts gebeurt op een verhuisdag. Daarom gaat een Erkende Project Verhuizer tijdig op zoek naar alle mogelijke vertragingsfactoren. Om ze op te heffen, om hun impact te verminderen en om de planning erop af te stemmen.

Verkennen van verkeersstremmingen
De routes worden van te voren gecheckt op geplande werkzaamheden en vertragende evenementen. Als het kan en veel tijd scheelt, vraagt de Erkende Project Verhuizer bij de gemeente een ontheffing of een vergunning aan.

Slechtweerscenario’s
Wanneer de vooruitzichten er aanleiding toe geven, zal de Erkende Project Verhuizer de operatie voorbereiden op neerslag en wind. De zorg gaat niet alleen uit naar de te verhuizen goederen. Ook de vloerbedekking wordt voorzien van extra bescherming. Sowieso de vloerbedekking op de nieuwe locatie en desgewenst ook op de oude.

Parkeergelegenheid regelen
Grote verhuiswagens vragen veel ruimte. Liefst bij de ingang. Is die ruimte ook beschikbaar bij de nieuwe locatie? Een Erkende Project Verhuizer zoekt dat uit. Waar nodig overlegt hij met andere partijen, waaronder medegebruikers van de locatie en vergunningverleners.

Versnellingsfactoren
Soms kan een verhuisroute worden ingekort door ergens een stuk af te snijden, waar dat normaal niet mogelijk is. Bijvoorbeeld door tijdelijk en met toestemming paaltje weg te halen. Dan rijdt de verhuiswagen waar dat normaal niet is toegestaan. Een Erkend Project Verhuizer is bedacht op dit soort slimmigheden.

Erkende Project Verhuizers staan doorgaans bekend als vrolijke doeners. Eén van de redenen voor hun opgewektheid: ze zijn altijd voorbereid op van alles wat mis kan gaan. Of ze zoeken vooraf uit hoe iets het slimmer kan worden aangepakt. Dat maakt hun vak leuk.