Op dit moment verhuis
ik ons kantoor.
Op dit moment verhuis
ik ons bedrijf.
Op dit moment verhuis
ik ons museum.
Op dit moment verhuis
ik ons laboratorium.

3 Onderwerpen waaraan u niet wilt denken bij een verhuizing

(en een Erkende Projectverhuizer wel)

Erkende Verhuizers staan doorgaans bekend als vrolijke doeners. Eén van de redenen voor hun opgewektheid: ze zijn altijd voorbereid op van alles wat mis kan gaan. Dat geldt nog meer voor Erkende Projectverhuizers, dé vakmensen die zich hebben gespecialiseerd in de verhuizing van complete organisaties.

Hieronder een aantal dingen die hun volle aandacht hebben vooraf en tijdens een zakelijke verhuizing.

Gedoe met de liften

Afstelling

Een verhuisdag betekent een zware belasting van de lift. Daarom moet deze perfect zijn afgesteld, zodat u geen last hebt van hinderlijke stopverschillen tussen kooi en verdiepingsvloer.

Standby monteur

Ja, het gebeurt dat uitgerekend op de verhuisdag de lift kuren krijgt. Een Erkende Projectverhuizer regelt altijd een of twee monteurs die binnen 30 minuten ter plaatse kunnen zijn.

Beschikbaarheid

Als er meerdere bedrijven in een gebouw zitten, kan de lift vaak niet uitsluitend voor de verhuizing gebruikt worden. De Erkende Projectverhuizer zoekt dit uit en komt met een goede planning.

Capaciteit

Gaat dat ene type kast nu wel of niet de lift in? Op dat soort vragen komt ruim van tevoren antwoord. Ook wat betreft de lift op de nieuw locatie.

Lekker doorgaan, geen kosten achteraf

Een lift tijdelijk bekleden met hardboard, zorgt ervoor dat hij geen verhuisbeschadigingen oploopt én dat het tempo van belading niet teruggebracht wordt omdat men voorzichtig moet zijn.

Veiligheid en zorgplicht

Uw bedrijfseigendommen en de gegevens onder uw beheer zijn ook interessant voor personen, die daar helemaal geen recht op hebben. U wilt voorkomen dat een en ander expres of per ongeluk in de verkeerde handen terechtkomt.

Herkenbaarheid

Personeel van een Erkende Project Verhuizer heeft altijd bedrijfskleding aan. Onbevoegden kunnen zich niet ongemerkt als verhuizer voordoen. Bij een verhuizing met veel personeel is het te overwegen om speciale, per afdeling verschillend gekleurde verhuisbadges te verstrekken.

Extra bewaking

Overweeg extra bewaking van het gebouw als alles in handzame dozen zit. Er zijn opportunisten die op uw verhuismoment gespitst zijn.

Brandbestrijding

Het gebeurt maar zelden dat tijdens een verhuizing een brand uitbreekt. Toch is de kans levensgroot dat uw verzekeraar een mening heeft over de schadeuitkering en de positie van de brandblussers op het moment van een eventuele branduitbraak.

Vertrouwelijke informatie

Gegevens die onbedoeld op straat komen te liggen, dat gebeurt nogal eens. Een Erkende Projectverhuizer vraagt expliciet naar dossiers die een speciale vervoersbehandeling moeten krijgen. En hij biedt daarvoor een passende oplossing aan.

Vertragingsfactoren

De bereikbaarheid van beide verhuislocaties kan ineens sterk verminderen door een onverwachte oorzaak. Erkende Projectverhuizers gaan tijdig actief op zoek naar mogelijke vertragingsfactoren. Om deze op te heffen, hun impact te verminderen en ieder geval om de planning erop af te stemmen.

Verkeersstremmingen

De routes worden van te voren gecheckt op geplande werkzaamheden, evenementen. Indien mogelijk en noodzakelijk wordt een ontheffing of vergunning aangevraagd.

Parkeergelegenheid

Grote verhuiswagens vragen veel ruimte. Is die ook beschikbaar bij de nieuwe locatie? Dit moet worden uitgezocht. Waar nodig zal er overlegd worden andere partijen, waaronder medegebruikers van de locatie en vergunning verlenende instanties.

Slechtweerscenario’s

Wanneer de vooruitzichten er aanleiding toe geven, zal de Erkende Projectverhuizer de operatie voorbereiden op neerslag en wind. De zorg gaat niet alleen uit naar de te verhuizen goederen, maar ook naar de vloerbedekking op de locaties.

Versnellingsfactoren

Soms kan een verhuisroute worden ingekort door ergens een stuk af te snijden, waar dat normaal niet mogelijk is. Bijvoorbeeld door tijdelijk en met toestemming paaltje weg te halen. Een Erkend Projectverhuizer is bedacht op dit soort slimmigheden.